តើកញ្ចាប់សេវាអ៊ីនធឺណែត Y5@Home គឺជាអ្វី?

តើកញ្ចាប់សេវាអ៊ីនធឺណែត Y5@Home គឺជាអ្វី?

Y5@Home គឺជាកញ្ចាប់សេវាអ៊ីនធឺណែតដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន វ៉ាយហ្វាណែត (Y5Net)។ កញ្ចាប់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណែតនេះបានផ្តោតទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឥតខ្សែ (wireless) ដ៏ទំនើបដើម្បីផ្តល់ការតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណែតទៅកាន់ទីតាំងរបស់អតិថិជនដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែកាបអ៊ីនធឺណែត។

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះ  គឺលោកអ្នកនិងទទួលបាននូវ ខ្សែអ៊ីនធឺណែតមួយ (internet cable connection) សម្រាប់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណែតទៅកាន់ឧបករណ៍ណាមួយក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក លើសពីនេះលោកអ្នកក៏និងទទួលបានគណនីអ៊ីនធឺណែតឥតខ្សែ (Y5Net hotspot account) សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់សេវា Wi-Fi របស់ Y5Net ដែលអាចប្រើប្រាស់បានទាំងក្នុងគេហដ្ឋាន និងគ្រប់តំបន់ Wi-Fi Hotspot ទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាយហ្វាយណែត។

កញ្ចាប់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណែត Y5@Home មានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់គ្រប់គេហដ្ឋាននិងគ្រប់តម្រូវការ មិនថានៅក្នុង បុរី ឬទីតាំងណាដែលនៅឆ្ញាយៗ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់កញ្ចាប់អ៊ីនធឺណែត Y5@Home៖

១- មានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងនៅគ្រប់ទីតាំងរបស់អតិថិជនពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលមានទីតាំងលំបាកតភ្ជាប់ខ្សែកាបអ៊ីនធឺណែត ដូចជាបុរី ឬ​នៅតំបន់ឆ្ញាយៗ។

២- លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់គណនីអ៊ីនធឺណែតឥតខ្សែ ​(Y5Net hotspot account) បានទាំងក្នុងគេហដ្ឋាន និងនៅគ្រប់តំបន់ Wi-Fi Hotspot ទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាយហ្វាយណែត (Y5Net)។

៣- ទស្សនាវីដេអូ YouTube កាន់តែលឿន និងលេង​ Facebook កាន់តែស្រួល។

៤- ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគ្មានដែនកំណត់។

៥- មិនគិតថ្លៃសេវាកម្មដំឡើង។

៦- មិនមានប្រាក់កក់។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនង់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់តាមរយះ៖

លេខទូរស័ព្ទ 092 / 015 / 093 27 27 77 , 069 549 549

អ៊ីមែល : sales@y5net.com.kh

STANDARD

$ 120 /year
 • 2 Hotspot Accounts (2mbps)
 • 1 Internet Cable Connection(2mbps)
 • UNLIMITED Data Usage
 • FREE Installation
 • No Deposit

SME

$ 270 /year
 • 3 Hotspot Accounts (2mbps)
 • 1 Internet Cable Connection(5mbps)
 • UNLIMITED Data Usage
 • FREE Installation
 • No Deposit
Popular

BUSINESS

$ 420 /year
 • 5 Hotspot Accounts (2mbps)
 • 1 Internet Cable Connection(8mbps)
 • UNLIMITED Data Usage
 • FREE Installation
 • No Deposit
Facebook

Leave a Reply

Close Menu