តើកញ្ចាប់សេវាអ៊ីនធឺណែត Y5@Home គឺជាអ្វី? 2nd

តើកញ្ចាប់សេវាអ៊ីនធឺណែត Y5@Home គឺជាអ្វី? 2nd

តើ​លោកអ្នកធ្លាប់ជួបបញ្ហាក្នុងការតភ្ជាប់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណែតមិនបាន ដោយសារតែបណ្តាញខ្សែកាបអ៊ីនធឺណែតមិនអាចទៅដល់ដែរឬទេ?

យើងខ្ញុំសូមណែនាំកញ្ចាប់អ៊ីនធឺណែត Y5@Home របស់ក្រុមហ៊ុន វ៉ាយហ្វាណែត (Y5Net) ដែលផ្តោតទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឥតខ្សែ (wireless) ដ៏ទំនើបដើម្បីផ្តល់ការតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណែតទៅកាន់ទីតាំងរបស់អតិថិជនដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ខ្សែកាបអ៊ីនធឺណែត ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងនៅគ្រប់ទីតាំងរបស់អតិថិជន​ ពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលមានទីតាំងលំបាក ឬមិនអាចតភ្ជាប់ខ្សែកាបអ៊ីនធឺណែតបានដូចជា៖

 • ទីតាំងនៅក្នុងបុរី
 • ទីតាំងនៅតាមតំបន់ឆ្ញាយៗ (ជាយក្រុង)

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះ  គឺលោកអ្នកនិងទទួលបាននូវ ខ្សែអ៊ីនធឺណែតមួយ (internet cable connection) សម្រាប់ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណែតទៅកាន់ឧបករណ៍​ណាមួយក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។

លើស​ពី​នេះ​លោកអ្នកក៏និងទទួលបានគណនីអ៊ីនធឺណែតឥតខ្សែ ​(Y5Net hotspot account) សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់សេវា Wi-Fi របស់ Y5Net ដែលអាចប្រើប្រាស់បានទាំងក្នុងគេហដ្ឋាន និងគ្រប់តំបន់ Wi-Fi Hotspot ទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាយហ្វាយណែត។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនង់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់តាមរយះ៖

លេខទូរស័ព្ទ 092 / 015 / 093 27 27 77 , 069 549 549

អ៊ីមែល : sales@y5net.com.kh

STANDARD

$ 120 /year
 • 2 Hotspot Accounts (2mbps)
 • 1 Internet Cable Connection(2mbps)
 • UNLIMITED Data Usage
 • FREE Installation
 • No Deposit

SME

$ 270 /year
 • 3 Hotspot Accounts (2mbps)
 • 1 Internet Cable Connection(5mbps)
 • UNLIMITED Data Usage
 • FREE Installation
 • No Deposit
Popular

BUSINESS

$ 420 /year
 • 5 Hotspot Accounts (2mbps)
 • 1 Internet Cable Connection(8mbps)
 • UNLIMITED Data Usage
 • FREE Installation
 • No Deposit
Facebook

Leave a Reply

Close Menu